MOTTO (2)

citat

popup formular

Kódex GMO-free komunity

My, členovia GMO-free komunity, sa snažíme dodržiavať tento Kódex:

  • Kupujem čo najviac potravín priamo od producenta, gazdu, farmára;
  • Pri živočíšnych produktoch sa zaujímam či bolo/nebolo zviera kŕmené krmivami s obsahom GMO
  • Podporujem malé a rodinné farmy vo svojom okolí, pomáham vybudovať lokálnu potravinovú komunitu;
  • Uprednostňujem slovenské ekologické poľnohospodársto a výrobky bez GMO;
  • Požadujem u svojho predajcu/výrobcu značenie živočíšnych produktov, ktoré pochádzajú zo zvierat kŕmených prirodzenými krmivami bez obsahu GMO (označením "bez obsahu GMO", "produkované bez GMO");
  • Podporujem občiansku iniciatívu Slovensko bez GMO – zberom podpisov pod Petíciu; požadovaním informácií od ministerstiev (MZP SR, MPRV SR) o stave GMO na Slovensku; podporou svojim časom a pomocou pri organizácii aktivít; finančnou podporou na transparentný účet iniciatívy;

 

 

Prehlásenie


Prehlásenie:

Celý obsah tejto webstránky je založený na názoroch a vedomostiach členov Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, pokiaľ nie je uvedené inak. Jednotlivé články sú založené na názoroch príslušného autora, ktorý si ponecháva autorské práva. Informácie na tejto webstránke majú slúžiť pre rozširovanie vedomostí a informácií z výskumu a skúseností ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto webstránka je plne financovaná a riadená členmi Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, ktorí nepodporujú a ani neprijímajú žiadne finančné príspevky od tretích strán, akými sú napríklad politické strany alebo výrobcovia osív. Ak na tejto webstránke Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO propaguje nejakú inú webstránku, komunitu alebo organizáciu, robí to v presvedčení, že tým pomáha robiť tento svet krajším.

Ak chcete použiť nejaký obsah z tejto webstránky, kontaktujte ma prosím na info@vsetkoogmo.sk.