Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)

Ak pôjde všetko podľa plánov biotechnologického odvetvia, môžu sa nové GMO, vyrobené novými genetickými technikami, nekontroľovateľne šíriť s dopadom na ekosystémy, poľnohospodárstvo a produkciu potravín.

piatok, 09 apríl 2021 20:22 Napísal(a) v Zákony a GMO 22 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)

V Európe narastá znepokojenie nad intenzívnou snahou biotechnologického odvetvia o vylúčenie rastlín a živočíchov vytvorených novými genetickými technikami z GMO zákonov, ktoré stanovujú pravidlá hodnotenia rizika, monitorovania a označovania produktov získaných genetickými technikami. Výsledkom môže byť neregulované, nekontrolovateľné a nezvratné šírenie týchto nových GMO do životného prostredia s dopadom na ekosystémy, poľnohospodárstvo a výrobu potravín.

štvrtok, 08 apríl 2021 18:49 Napísal(a) v GMO 29 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)

Európska občianska a obchodná spoločnosť je hlboko znepokojená nad pokusmi o dereguláciu novej generácie geneticky modifikovaných (GM) plodín a zvierat vyvinutých pomocou nových genetických techník, ako je napríklad CRISPR/Cas.

streda, 31 marec 2021 16:56 Napísal(a) v Slovensko a GMO 34 komentáre