Organizácie kritizujú plán Komisie na dereguláciu nových GMO Doporučený

Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)

Európska komisia si kladie za cieľ oslobodiť niektoré nové GMO (vytvorené novými genetickými technikami) od bezpečnostných GMO predpisov EÚ.

V apríli tohto roku zverejnila divízia Európskej komisie pre zdravie DG SANTE „pracovný dokument", v ktorom oznámila, že nariadenia EÚ o GMO „nie sú vhodné na daný účel".

Komisia predložila návrhy, ktoré by mohli viesť k tomu, že plodiny pestované pomocou nových experimentálnych GM techník, ako je napríklad úprava génov, budú vyňaté z požiadaviek tohto nariadenia. To by mohlo spôsobiť, že tieto plodiny nebudú podrobené bezpečnostným kontrolám, označovaniu alebo požiadavkám na vysledovateľnosť a monitorovanie.

57 organizácii (vrátane 10 slovenských) zaslalo preto Komisii list z analýzou pracovného dokumentu EK (preklad pod článkom), v ktorej dôrazne nesúhlasia s plánmi Komisie, pretože deregulácia nových GM techník by predstavovala neprijateľné riziká pre zdravie ľudí, zvierat a životné prostredie a zároveň by znemožnila občanom vedieť čo jedia a poľnohospodárom čo sejú.

V liste sa uvádza: „Návrhy Komisie prekračujú červené čiary týkajúce sa biologickej bezpečnosti, transparentnosti informácií a ochrany spotrebiteľa. Mali by byť odmietnuté."

Kritika voči plánom Komisie uvedená v liste  zahŕňa:

* Proces konzultácií, ktorý viedol k dokumentu Komisie, bol od začiatku zaujatý, veľká väčšina vstupov (74%) pochádzala z poľnohospodárskeho priemyslu GMO.

* Komisia sa príliš spolieha na neoveriteľné sľuby priemyslu a akceptuje tvrdenia, že nové GMO by mohli prispieť k udržateľnosti bez akýchkoľvek dôkazov, ktoré by ich podporovali.

* Komisia zavádzajúcim spôsobom bagatelizuje dominanciu tolerancie voči herbicídom pri nových GM plodinách. Pritom z nových GMO rastlín, ktoré sú v predobchodnom štádiu, je najväčšia skupina rastlín tolerantných voči herbicídom.

* Komisia ignoruje rozsiahly súbor vedeckých dôkazov a analýz poukazujúcich na riziká nových GM techník. Tieto techniky úpravy génov nie sú presné a môžu spôsobiť nechcené zmeny s nepredvídateľnými následkami-vrátane potenciálnej neočakávanej toxicity alebo alergénnosti.

* Komisia nekriticky dodržiava „zoznam prianí" GMO priemyslu pre dereguláciu, aj keď to znamená rozpor s aktuálnou vedou, ktorá ukazuje, že úprava génov môže viesť k zmenám, ktoré by bolo extrémne ťažké alebo nemožné dosiahnuť v konvenčnom chove, a preto sú nositeľmi potencionálnych rizík.

* Deregulácia nových GMO by nechala spotrebiteľov a životné prostredie bez ochrany. Existujúce alternatívne zákony, ako napríklad zákony upravujúce ochranu potravín a životného prostredia a kvalitu osiva, nestanovujú hodnotenie rizika pre zdravie a životné prostredie.

* Komisia mylne tvrdí, že nové GMO nemožno identifikovať a vysledovať, napriek dôkazom, že identifikácia odrôd rastlín sa už vykonáva pomocou biochemických a molekulárnych techník.

Organizácie  v liste navrhujú niekoľko odporúčaní:

* Nové GM techniky musia byť v súlade s existujúcimi predpismi o GMO, ktoré nesmú byť oslabované, ale posilňované (prostredníctvom dodatočných pokynov pre hodnotenie rizík), aby bola zachovaná a zlepšená ochrana zdravia ľudí, zvierat a životného prostredia.

* Európska komisia a vlády by mali ustúpiť od propagácie a deregulácie novej generácie GMO a namiesto toho uprednostniť verejnú a politickú podporu pre udržateľné poľnohospodárske systémy, ako je agroekológia a ekologické poľnohospodárstvo.

* Komisia by mala poveriť vývojom a používaním už dostupných techník identifikácie biochemických a molekulárnych odrôd rastlín s cieľom odhaliť všetky známe nové GMO vstupujúce na trh.

Redaktorka GM Watch Claire Robinson, ktorá pomohla navrhnúť tento list na základe spoločných vstupov od mnohých signatárov z radov mimovládnych organizácií, uviedla:

„Komisia naďalej ignoruje vedecké a technické skutočnosti nových GM techník. Neexistuje žiadny dôkaz, že úprava génov a cisgenéza sú bezpečnejšie než techniky staršieho typu transgénneho genetického inžinierstva (kde sa gény umelo prenášajú medzi nepríbuznými organizmami), a existuje množstvo dôkazov, že by mohli predstavovať vážne riziko pre zdravie a životné prostredie."

Ďalej uvádza:

"Existujú aj pádne dôvody, prečo je nevyhnutné zachovať požiadavky na označovanie a vysledovateľnosť, ako je zachovanie výberu spotrebiteľa a poľnohospodára a schopnosti identifikovať nové GMO v prípade, že sa niečo pokazí. Zdá sa však, že Komisia svoje informácie získava predovšetkým z malej skupiny profesionálnych lobistov so záujmom propagovať GMO, pričom ignoruje platné obavy širšej spoločnosti a nezávislých vedcov."

Zdroj: GMWatch

Preklad Listu s analýzou pracovného dokumentu EK

 

 

 

Prečítané 2024 krát
utorok, 14 september 2021 16:37 Napísal(a)  In Zákony a GMO 33 komentáre
Ing. Peter Sudovský

Vyštudoval odbor Environmentálne inžinierstvo. Pracuje v oblasti ochrany životného prostredia. GM plodiny a potraviny považuje za hrozbu, zbytočnosť a krok vedľa, za ktorý nesieme určitú zodpovednosť my všetci.

E-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovými robotmi. Na jej zobrazenie musíte mať zapnutý JavaScript.

Komentujte

Pridať komentár

0

Komentáre (33)

Načítať predchádzajúci komentár