Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Organizácie z mnohých krajín EÚ posielajú žiadosti svojim ministrom pre životné prostredie (ŽP), aby sa na Rade pre ŽP dňa 20.12.2021 jasne postavili na odpor proti deregulácii nových geneticky modifikovaných organizmov (GMO).
štvrtok, 16 december 2021 15:57 Napísal(a) v GMO 122 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Naša iniciatíva vznikla kvôli používaniu geneticky modifikovaných organizmov (ďalej len „GMO“) v poľnohospodárstve. Napriek tomu si dovoľujeme vyjadriť naše stanovisko k aktuálnym vakcínam (mRNA a vektorové DNA vakcíny) proti ochoreniu COVID, ktoré súvisia s GMO. Dotknutí občania (laická verejnosť) sa touto témou musia zaoberať, aby mali pri slobodnom a zodpovednom…
štvrtok, 09 december 2021 07:44 Napísal(a) v GMO 24 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
V týchto dňoch členské štáty tvoria stanoviská k novým GMO, ktoré sú vytvorené novými genetickými technikami (NGT) a k štúdii EK o NGT. V tejto súvislosti sme MPRV SR a MŽP SR poslali toto nasledujúce stanovisko k 4 otázkam Rady EÚ o NGT. Veríme, že ho využijú a rozhodnú sa správne v prospech ľudí…
pondelok, 31 máj 2021 09:42 Napísal(a) v GMO 41 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Inštitút Testbiotech spolu s ďalšími nemeckými organizáciami zverejnil 18.5.2021 verejný apel (výzvu) o regulácii novej generácie GMO s názvom "Držte génové nožnice pod kontrolou!", ktorú plánujú zaslať aj Európskej komisii. Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO sa s touto výzvou plne stotožňuje a súhlasí s ňou. 
štvrtok, 20 máj 2021 11:11 Napísal(a) v GMO 35 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
V Európe narastá znepokojenie nad intenzívnou snahou biotechnologického odvetvia o vylúčenie rastlín a živočíchov vytvorených novými genetickými technikami z GMO zákonov, ktoré stanovujú pravidlá hodnotenia rizika, monitorovania a označovania produktov získaných genetickými technikami. Výsledkom môže byť neregulované, nekontrolovateľné a nezvratné šírenie týchto nových GMO do životného prostredia s dopadom na…
štvrtok, 08 apríl 2021 18:49 Napísal(a) v GMO 29 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Dňa 18.2.2021 od 13:00 sa na stretnutí k Dohovoru o biologickej diverzite (SBSTTA24) začnú prejednávať technológie "gene drive", cieľom ktorých je uvoľnenie geneticky upravených živočíchov do voľného životného prostredia (bližšie informácie k tejto technológii - Výzvu na podporu moratória na "gene drive" technológie).
streda, 17 február 2021 19:54 Napísal(a) v GMO 17 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Vážené Ministerstvo životného prostredia SR, ako občania Slovenskej republiky združení v doleuvedených organizáciách prejavujeme znepokojenie nad unáhlenou snahou o uvoľňovanie novej technológie genetického inžinierstva tzv. „gene drive”, ktorá po vypustení geneticky upravených „gene drive” organizmov (ďalej len „GDO”) do voľného životného prostredia, má za cieľ geneticky upraviť, nahradiť alebo vykoreniť…
streda, 17 február 2021 16:54 Napísal(a) v GMO 26 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Na Slovensku práve prebieha schvaľovanie legislatívy, ktorá konečne umožní zakázať pestovanie GMO plodín. Zatiaľ čo väčšina krajín Európskej únie im dala stopku už pred rokmi, záujmové skupiny sa už snažia pretlačiť novú generáciu geneticky upravených plodín, ktoré šikovne nazývaju plodiny vytvorené novými technikami šlachtenia (new breeding techniques/NBT).
štvrtok, 04 február 2021 19:20 Napísal(a) v GMO 27 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia je technický potenciál nových techník genetického inžinierstva (najmä technológia CRISPR/Cas) alarmujúci. Toto tvrdia dokonca aj vynálezcovia tejto technológie. Napríklad Jennifer Doudna, ktorá podala mnoho patentov na technológiu CRISPR, píše:
sobota, 30 január 2021 13:30 Napísal(a) v GMO 46 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Globálna poľnohospodárska informačná sieť (GAIN), ktorá spadá pod Ministerstvo poľnohospodárstva USA (USDA), vypracovala v roku 2018 správu o Slovensku a jej smerovaní v oblasti biotechnológií. Čo o nás a Slovensku napísali Američania? 
streda, 31 júl 2019 12:50 Napísal(a) v GMO 30 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Ako sme vás už informovali, v súčasnosti prebiehajú v Európskom parlamente rokovania o opätovnom schválení potencionálnej rakovinotvornej látky glyfosát, ktorá je súčasťou aj najpredávanejšieho herbicídu Roundup od spoločnosti Monsanto. 
sobota, 30 september 2017 09:07 Napísal(a) v GMO 8 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Verejná obhajoba GMO zo strany najrôznejších vedeckých autorít nie je ničím novým a ich najrôznejšie otvorené listy a deklarácie bývajú pomerne pravidelne uverejňované vo svetových médiách. Zámer je jasný: ide o snahu presvedčiť občanov, že odmietaním geneticky modifikovaných plodín sa de facto odmieta veda a pokrok ako také a teda i všeobecné dobro. Na druhej…
pondelok, 25 júl 2016 15:57 Napísal(a) v GMO 13 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Nedávno vám RNDr. Igor Šarmír, PhD odhalil 12 najväčších lží propagandy v prospech GMO. Teraz vám ich ponúka všetky spolu v jednom článku. Ako teda propaganda klame o GMO?
pondelok, 11 január 2016 18:14 Napísal(a) v GMO 10 komentáre
Stránka 1 z 2