Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
V Európe rastie znepokojenie nad snahou o dereguláciu novej generácie geneticky modifikovaných (GM) plodín a zvierat vyrobených pomocou nových genetických techník, ako je napríklad CRISPR/Cas. Veľká koalícia 162 európskych organizácií (vrátane slovenských), listom vyzvala Európsku komisiu, aby zabezpečila reguláciu novej generácie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) v plnom súlade s existujúcimi…
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
S potešením Vám oznamujeme, že dlhoročná snaha o novelu „GMO zákonov", ktorá zakotví do našej legislatívy možnosť zakázať geneticky modifikované plodiny, je u konca. Národná rada SR túto novelu schválila. Ak prezidentka SR nevráti novelizované zákony späť do parlamentu, čo nepredpokladáme, nadobudnú účinnosť dňom zverejnenia v Zbierke zákonov.
sobota, 10 apríl 2021 14:59 Napísal(a) v Slovensko a GMO 1 komentár
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Európska občianska a obchodná spoločnosť je hlboko znepokojená nad pokusmi o dereguláciu novej generácie geneticky modifikovaných (GM) plodín a zvierat vyvinutých pomocou nových genetických techník, ako je napríklad CRISPR/Cas.
streda, 31 marec 2021 16:56 Napísal(a) v Slovensko a GMO 2 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Novela „GMO zákonov", ktorá zakotví do našej legislatívy možnosť zakázať geneticky modifikované plodiny,  prešla v NR SR prvým čítaním,  bola posunutá do druhého čítania a na prerokovanie Ústavnoprávnemu výboru a Výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie. Bližšie informácie aj s výsledkom hlasovania nájdete na: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=8066  Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO bude naďalej…
sobota, 13 február 2021 08:44 Napísal(a) v Slovensko a GMO 3 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Dňa 16.12.2020 vláda SR schválila dlhoočakávaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v…
piatok, 18 december 2020 08:10 Napísal(a) v Slovensko a GMO 2 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
S poľutovaním vám oznamujeme, že nás opustil náš kolega Daniel Lešinský, ktorý zomrel v noci zo 7. na 8. októbra vo veku 46 rokov. Touto cestou mu ďakujeme za užitočnú a enormnú prácu, ktorú vykonaval v rámci našej iniciatívy a iných organizáciách. S jeho vstupom do našej iniciatívy prišli aj bohaté…
piatok, 09 október 2020 00:00 Napísal(a) v Slovensko a GMO 10 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Aktualizácia článku 26.2.2020: S predvolebným AGRO-GMO dotazníkom 2020 sme oslovili aj ostávajúcich 11 kandidujúcich strán. Ospravedlňujeme sa, že na zodpovedanie mali menej času, zrejme aj preto reagovali tentoraz len dve strany: SOLIDARITA, Hnutie pracujúcej chudoby a Slovenské Hnutie Obrody. Vyplnený dotazník nám tak spolu zaslalo 13 strán. Vyhodnotenie spomenutých dvoch strán sme doplnili…
štvrtok, 20 február 2020 09:03 Napísal(a) v Slovensko a GMO 13 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Oznamujeme a vyzývame verejnosť aby sa zapojila do pripomienkového konania, ktorým sa mení legislatíva, ktorá umožní zakázať pestovanie GMO na Slovensku. Jedná sa o zákony č. 151/2002 Z.z a č. 184/2006 Z.z., do ktorých sa implementuje smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z  11. marca 2015 , ktorou sa…
nedeľa, 22 december 2019 08:50 Napísal(a) v Slovensko a GMO 11 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Tlačová správa z 12.12.2019.
štvrtok, 12 december 2019 09:44 Napísal(a) v Slovensko a GMO 47 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(4 hlasov)
Tlačová správa z 02.09.2019.
pondelok, 02 september 2019 19:00 Napísal(a) v Slovensko a GMO 37 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Otvorené listy – výzva zodpovedným Blížia sa parlamentné voľby a kompetentní majú na sľúbenú realizáciu zákazu pestovania GM plodín málo času. Otvorenými listami vyzývame predsedov zodpovedných strán (SNS, Most-Híd), Predsedu vlády SR a kompetentné rezorty v SR (MPRV SR, MŽP SR) na bezodkladnú zmenu GMO legislatívy (implementáciou EÚ smernice) a následné uzákonenie zákazu…
štvrtok, 29 august 2019 17:25 Napísal(a) v Slovensko a GMO 7 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)
Keďže aj trpezlivosť má svoje hranice, v poslednom období prebehla naša komunikácia smerujúca na Úrad vlády SR, vedenie koaličných politických strán, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (ďalej len „MPRV SR“) a Ministerstva životného prostredia SR (ďalej len „MŽP SR“), v ktorej sme ich konfrontovali so vzájomnými názormi ministerstiev a nečinnosťou vo veci transpozície smernice…
utorok, 18 jún 2019 13:26 Napísal(a) v Slovensko a GMO 1 komentár
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)
Na žiadosť o sprístupnenie informácii o zámeroch pestovateľov  pestovať geneticky modifikované  („GM“)  plodiny v roku 2019 nám  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (UKSUP) odpovedal :„V roku 2019 nebol zapísaný žiadny nový subjekt do evidencie pestovateľov geneticky modifikovaných rastlín. Žiadny dodávateľ neoznámil zámer pestovať geneticky modifikované plodiny. Termín na zaslanie oznámenia bol podľa zákona…
utorok, 18 jún 2019 13:10 Napísal(a) v Slovensko a GMO 5 komentáre
Stránka 1 z 2