Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)
Ako už vieme, GM plodiny sa u nás pestujú na pokusné a komerčné účely. Miesta pestovania na pokusné účely zverejňuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (ďalej len „MPRV“) a taktiež bez problémov tieto informácie poskytuje na požiadanie v zmysle zákona č. 211/2010 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám. Problémom sú však informácie o  GM plodinách…
streda, 07 máj 2014 11:21 Napísal(a) v Slovensko a GMO 7 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(9 hlasov)
Od 1.mája 2014 si budú môcť oficiálne občania Európskej únie odkúpiť poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky na Slovensku (1). O presadenie tohto kroku sa snaží ministerstvo financií, ktoré predložilo do pripomienkového konania návrh novely Devízového zákona.
piatok, 18 október 2013 10:56 Napísal(a) v Slovensko a GMO 9 komentáre
Stránka 2 z 2