MOTTO (2)

citat

popup formular

RIZIKÁ GMO

GMO predstavujú obrovské riziko pre prírodu, človeka a každý živý organizmus. Je to jeden veľký experiment a nikto stále nevie, aké následky môže mať. Napríklad jediná štúdia vykonaná na ľuďoch konzumujúcich GM potraviny preukázala (1), že časť génu, ktorý bol vložený do GM sóje, sa preniesol do DNA baktérie žijúcej v tráviacom trakte a zostal tam. V tejto štúdii autori objavili u niektorých subjektov prítomnosť cudzieho transgénu v mikroflóre tenkého čreva ešte pred začatím štúdie (2), čo naznačuje, že títo ľudia už predtým konzumovali väčšie množstvá GM sóje, takže prenos GM transgénov môže byť výrazne ovplyvnený množstvom a dĺžkou konzumácie GM potravín.


transfer GMO

To znamená, že aj dlho po ukončení konzumácie GM potravín môžu geneticky modifikované proteíny zostať v organizme a rozmnožovať sa. Takéto chronické vystavenie sa cudzím génom môže zasa spôsobiť nepredvídateľné následky, a to najmä preto, že mnohé tieto gény sú odolné voči antibiotikám.  Čo by to mohlo spôsobiť?

 • Keďže zvieracie štúdie preukázali (3, 4, 5, 6, 7), že DNA v potravine môže prejsť cez tráviaci trakt do orgánov celého tela, dokonca aj do plodu, nikto nemôže predpovedať následky prípadnej aktivácie cudzích génov v ľudskom alebo zvieracom organizme, ktorými môžu byť úplne nové ochorenia, podobné napríklad rakovine,    
 • Ak by bol bakteriálny gén, ktorý je vložený do väčšiny GM plodín prenesený, mohlo by to vytvoriť „super“ ochorenia, rezistentné voči antibiotikám, a teda neliečiteľné,
 • Ak by bol gén, ktorý vytvára Bt-toxín v GM kukurici prenesený, mohlo by to premeniť tráviaci trakt na žijúcu pesticídovú továreň.

Navyše, transgénna DNA z GM rastlín nezostáva len v tele živočíchov, ale podľa výskumov sa môže preniesť do baktérií v pôde a zostať v nej až 2 roky (8, 9). Ak by teda zostal napríklad gén pre rezistenciu k antibiotikám v pôdnych baktériách, len málokto by sa asi odvážil predpovedať, čo to môže spôsobiť. Takýto hazard s prírodou a zdravím ľudí a zvierat je preto nemysliteľný.    

 

Aký vplyv na zdravie môžu mať geneticky modifikované potraviny?

Geneticky modifikované potraviny v skutočnosti predstavujú až 65 zdravotných rizík (10). Podľa štúdií (11), GM potraviny:

 • Spôsobujú rakovinu
 • Prispievajú k alergiám
 • Poškodzujú imunitný systém (12)
 • Poškodzujú spermie
 • Spôsobujú neplodnosť (13)
 • Menia bunkovú štruktúru (14, 15)
 • Menia fungovanie DNA (16, 17)
 • Urýchľujú starnutie (18)
 • Narúšajú inzulínovú reguláciu
 • Narúšajú rast (19, 20)

 

Svetovo vedúci expert na problematiku GMO a zakladateľ Inštitútu pre zodpovedné technológie (Institute for Responsible Technology), Jeffrey Smith, považuje GM potraviny za:

 • Alergénne (21)
 • Toxické (22, 23)
 • Rakovinotvorné (24)
 • Antinutričné 

Tieto tvrdenia má podložené vlastným dlhoročným výskumom, ktorý potvrdzuje aj množstvo ďalších nezávislých expertov a výskumov. Smith zhrnul svoje poznatky do svojich kníh a dokumentárneho filmu Genetic Roulette, kde odhaľuje nebezpečenstvo GM potravín a špinavé praktiky firiem ako Monsanto, ktoré majú blízke prepojenie na úrady ako FDA alebo USDA.  

Nebezpečenstvo GM potravín dokazuje obrovské množstvo štúdií, ktorým sa bohužiaľ nedostáva potrebná pozornosť. Napríklad analýza z roku 2011 (24), ktorá preskúmala 19 štúdií o GMO odhalila, že všetky tieto štúdie spájajú GM potraviny s poškodeniami orgánov. Pritom sa jednalo aj o mnohé štúdie, ktoré boli sponzorované alebo vedené samotnými výrobcami a ich závery tvrdili, že GM potraviny sú bezpečné a nijako sa nelíšia od bežných potravín. Avšak ich dôkladná analýza odhalila iné závery.   

  

Prehlásenie


Prehlásenie:

Celý obsah tejto webstránky je založený na názoroch a vedomostiach členov Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, pokiaľ nie je uvedené inak. Jednotlivé články sú založené na názoroch príslušného autora, ktorý si ponecháva autorské práva. Informácie na tejto webstránke majú slúžiť pre rozširovanie vedomostí a informácií z výskumu a skúseností ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto webstránka je plne financovaná a riadená členmi Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, ktorí nepodporujú a ani neprijímajú žiadne finančné príspevky od tretích strán, akými sú napríklad politické strany alebo výrobcovia osív. Ak na tejto webstránke Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO propaguje nejakú inú webstránku, komunitu alebo organizáciu, robí to v presvedčení, že tým pomáha robiť tento svet krajším.

Ak chcete použiť nejaký obsah z tejto webstránky, kontaktujte ma prosím na info@vsetkoogmo.sk.