MOTTO (2)

citat

popup formular

SLOVENSKO BEZ GMO

V roku 2012 sa na Slovensku oficiálne pestovalo a stále pestuje hneď niekoľko druhov GM kukurice a GM cukrová repa, pričom len nedávno, koncom apríla 2013, schválilo Ministerstvo životného prostredia ďalšie zavedenie GM cukrovej repy H7-1 do životného prostredia, a to napriek viac ako 2 200 podpisom (do dátumu prípadných pripomienok takmer 1 000 podpisom) znepokojených občanov, ktorí podpísali proti tomu petíciu. 

Okrem toho, na Slovensku sa nanešťastie nepestujú len skúšobné GM plodiny, ale prebieha u nás aj komerčné pestovanie GM kukurice, ktoré je však pod rúškom tajomstva, keďže ani Ústredný Kontrolný a Skúšobný Ústav Poľnohospodársky, ktorý spadá pod Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, nechce sprístupniť informácie o slovenských pestovateľoch komerčných GM plodín, a to údajne preto, že tieto informácie boli pestovateľmi označené za predmet obchodného tajomstva.

Všeobecne, pestovanie GM kukurice prebieha najmä v Trnavskom a Košickom kraji a celková výmera v roku 2012 bola 189 hektárov, čo predstavuje 0,063% výmery konvenčnej  kukurice. Túto GM kukuricu predáva spoločnosť Monsanto pod obchodným názvom YieldGard®. Okrem MON 810 je v Slovenskej republike schválené aj komerčné pestovanie GM zemiakov Amflora od spoločnosti BASF. Tie našťastie zatiaľ nenašli záujemcu, ktorý by ich chcel pestovať. 

Týmto sa Slovensko v roku 2012 zaradilo len k piatim európskym krajinám, menovite Španielsko, Portugalsko, Česká republika a Rumunsko, ktoré pestovali v Európe geneticky modifikované plodiny, čím sa Slovensko zaradilo na posledné 28.miesto v zozname krajín, ktoré v uvedenom roku pestovali GM plodiny.

Znepokojujúca je tiež skutočnosť, že Slovensko spoločne s vyššie uvedenými štyrmi európskymi krajinami plánuje rozšíriť pestovanie geneticky modifikovanej kukurice a do roku 2014 začať pestovať geneticky modifikované zemiaky s názvom Fortuna.      

 

 

2013-04-22_1341_001.png

2013-04-22_1342.png

 

2013-04-07 0813

 

 

 

slovensko bez gmo

 

 

 

Prehlásenie


Prehlásenie:

Celý obsah tejto webstránky je založený na názoroch a vedomostiach členov Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, pokiaľ nie je uvedené inak. Jednotlivé články sú založené na názoroch príslušného autora, ktorý si ponecháva autorské práva. Informácie na tejto webstránke majú slúžiť pre rozširovanie vedomostí a informácií z výskumu a skúseností ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto webstránka je plne financovaná a riadená členmi Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, ktorí nepodporujú a ani neprijímajú žiadne finančné príspevky od tretích strán, akými sú napríklad politické strany alebo výrobcovia osív. Ak na tejto webstránke Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO propaguje nejakú inú webstránku, komunitu alebo organizáciu, robí to v presvedčení, že tým pomáha robiť tento svet krajším.

Ak chcete použiť nejaký obsah z tejto webstránky, kontaktujte ma prosím na info@vsetkoogmo.sk.