MOTTO (2)

citat

popup formular

AKO OCHRÁNIŤ PRÍRODU

LOGO_Cepta.png

 

 

 

 

Desatoro ochrany prírody a životného prostredia oz CEPTA (2013):

1. Potraviny – lokálne, sezónne, od „svojho farmára“, svoju záhradu, na balkóne... a stravovanie – snažím sa konzumovať menej mäsa a menej dovozových potravín, žiadne GM potraviny. Ak si to môžem dovoliť, kupujem ekologické potraviny.
2. Energie – zavediem opatrenia na maximálne úspory (napr. zateplenie) sa snažím zabezpečiť čo najviac energie (teplo, tepla voda, elektrika) z alternatívnych zdrojov energie. Zo Slnka - solárne panely na ohrev vody, fotovoltaické články na výrobu elektriny; zo zeme – tepelné čerpadlo; z biomasy – bojler, kotol, krb so zabezpečením minimálnych emisií zo spaľovania dreva, resp. inej biomasy (kvalitný bojler, suché drevo).
3. Voda – šetrím; ak je to možné využívam svoju studňu a zachytávam (napr. na polievanie, splachovanie) dažďovú vodu, zo strechy a pod.
4. Odpady – prevencia (vlastné sáčky, vratné obaly, sypané potraviny,...), separácia + kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov, tzv. bioodpadov;
5. Doprava – v max. miere sa snažím využívať chôdzu, bicykel a verejnú dopravu, predovšetkým tú elektrifikovanú (električka, trolej, elektrobus, vlak). Minimalizujem idividuálne jazdy na aute a vyhýbam sa leteckej doprave. AK mám osobné auto, dbám na to, aby bolo čo najúspornejšie s minimálnymi emisiami škodlivín a CO2 (štandard EURO 5 a vyššie, staršie s filtrom). Ak šoférujem, jazdím úsporne, tzv. EKO-šoférovanie ak to je možné na plyn, elektriku alebo hybridný pohon;
6. Príroda (ekosystém) – snažím sa ju poznávať, pravidelne do nej chodiť a neškodiť jej, podporovať užitočné organizmy ako sú vtáky a hmyz, opeľovače a predátori škodcov vo svojej záhrade (búdky a pod.)
7. Komunita - podporujem lokálny aktivizmus, som aktívny pre riešenie miestnych problémov, poznám, stretávam a rozprávam sa so susedmi, napr. Lokálnu potravinovú komunitu, miestnu menu...
8. Konzum, spotreba – kupujem iba to, čo skutočne potrebujem. Pokazené veci, spotrebiče sa snažím opravovať (kupovať tie trvácne, s ekologickou značkou napr. Energy star). Zdieľam veci s priateľmi – napr. domáce zariadenia (ako vŕtačka), auto...
9. Ako občan. Ak mám pravo voliť, využívam ho zodpovedne a podporujem tých kandidátov, ktorí mi garantujú podporu opatrení ochrany prírody a životného prostredia, politika môjho štátu mi nie je ľahostajná. Nie som pasívny k problémom, ktoré vo svojej obci vnímam – riešim ich so samosprávou.
10. Podporujem mimovládne organizácie (MVO alebo NGO), občianske iniciatívy a pod., ktoré sa ochrane prírody a životného prostredia seriózne venujú – ako dobrovoľník, finančne, alebo s priateľmi založíme vlastnú MVO, iniciatívu na ochranu prírody / životného prostredia. Začať sa dá v malom hneď – napr. upratať vlastné okolie, sídlisko a pod.

 

 

 

 

 

Prehlásenie


Prehlásenie:

Celý obsah tejto webstránky je založený na názoroch a vedomostiach členov Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, pokiaľ nie je uvedené inak. Jednotlivé články sú založené na názoroch príslušného autora, ktorý si ponecháva autorské práva. Informácie na tejto webstránke majú slúžiť pre rozširovanie vedomostí a informácií z výskumu a skúseností ohľadom geneticky modifikovaných organizmov. Pokiaľ nie je uvedené inak, táto webstránka je plne financovaná a riadená členmi Občianskej iniciatívy Slovensko bez GMO, ktorí nepodporujú a ani neprijímajú žiadne finančné príspevky od tretích strán, akými sú napríklad politické strany alebo výrobcovia osív. Ak na tejto webstránke Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO propaguje nejakú inú webstránku, komunitu alebo organizáciu, robí to v presvedčení, že tým pomáha robiť tento svet krajším.

Ak chcete použiť nejaký obsah z tejto webstránky, kontaktujte ma prosím na info@vsetkoogmo.sk.