Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Važený pán europoslanec,

sme apolitická, nezávislá Občianska iniciatíva Slovensko bez GMO. V mene signatárov našejPetície za zdravé potraviny a Slovensko bez GMOa väčšiny občanov Slovenska, ktorí odmietajú GMO, Vás vyzývame do 02.02.2021, podať pozmeňujúci návrh k stratégii Farm to Fork (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/CJ14-PR-662094_EN.pdf).

sobota, 30 január 2021 13:50 Napísal(a) v Zákony a GMO 10 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)

Z hľadiska ochrany zdravia a životného prostredia je technický potenciál nových techník genetického inžinierstva (najmä technológia CRISPR/Cas) alarmujúci. Toto tvrdia dokonca aj vynálezcovia tejto technológie. Napríklad Jennifer Doudna, ktorá podala mnoho patentov na technológiu CRISPR, píše:

sobota, 30 január 2021 13:30 Napísal(a) v GMO 3 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Dňa 16.12.2020 vláda SR schválila dlhoočakávaný návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 184/2006 Z. z. o pestovaní geneticky modifikovaných rastlín v poľnohospodárskej výrobe v znení zákona č. 78/2008 Z. z..

piatok, 18 december 2020 08:10 Napísal(a) v Slovensko a GMO 5 komentáre