Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Členské štáty EU zatiaľ nenabrali odvahu a nedokázali ani na 3-krát zrušiť alebo predĺžiť re-autorizáciu látky glyfosát, ktorá je súčasťou najpredávanejšieho herbicídu Roundup od spoločnosti Monsanto.

V dôsledku toho sa Európska komisia (EK) rozhodla predĺžiť jeho autorizáciu o 18 mesiacov do konca roka 2017 (pôvodná skončila 30.6.2016). Dovtedy by mala ECHA (Európska chemická agentúra) posúdiť toxicitu glyfosátu.

utorok, 19 júl 2016 16:14 Napísal(a) v Zákony a GMO 3 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(0 hlasov)

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ÚVZ SR) zaslal 1.10.2015 listom výstrahu Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ÚKSÚP) týkajúcu sa prípravkov na ochranu rastlín s obsahom účinnej látky glyfosát v súvislosti s možnou klasifikáciou tejto účinnej látky ako pravdepodobného ľudského karcinogénu 2A.

streda, 22 jún 2016 11:52 Napísal(a) v Slovensko a GMO Pridajte komentár medzi prvými!
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Výrazné zníženie spotreby pesticídov a tým pádom i menšia záťaž pre životné prostredie boli od začiatku rokov 1990 jedným z veľkých prísľubov biotechnologického priemyslu v súvislosti s pestovaním GMO. Uvedené bolo v nasledujúce roky opakované so železnou pravidelnosťou a je tomu tak vlastne i do dnešného dňa. Menšia spotreba pesticídov pod vplyvom pestovania GMO sa tak stala akousi axiómou, či dokonca až dogmou, pričom pochybovanie o tejto „pravde“ sa považuje za krajne nevedecké.

nedeľa, 19 jún 2016 07:38 Napísal(a) v GM plodiny 1 komentár