Ohodnotiť túto položku
(1 hlas)

V súvislosti s GMO je patentovanie živých organizmov uvádzané ako jeden z najkontroverznejších aspektov šírenia pestovania geneticky modifikovaných plodín vo svete. Pre širokú verejnosť je to trochu prekvapujúce, ale je to z dôvodu, že podstata a dôsledky patentovania sú väčšinou známe iba úzkemu okruhu odborníkov a podnikateľských kruhov. Ak niekto nezainteresovaný sleduje diskusiu o GMO, predsa len je skôr prirodzene citlivý na argumenty týkajúce sa rizík pre ľudské zdravie, prípadne životné prostredie, pričom právne aspekty daného fenoménu, medzi ktoré patrí i patentovanie, si väčšinou uvedomujú iba osoby, ktorých sa to priamo týka, to znamená výrobcovia GM sadív a poľnohospodári na jednej strane a politici na strane druhej, pretože, ako to uvidíme, patentovanie má priamy dopad na kompetencie štátov v niektorých oblastiach. Vzhľadom na závažnosť dôsledkoch patentovania živých organizmov považujem za užitočné urobiť syntézu základných faktov týkajúcich sa jeho histórie a podstaty.

piatok, 31 január 2014 12:00 Napísal(a) v GMO Pridajte komentár medzi prvými!
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

 

Existuje nespočetné množstvo vedeckých štúdií, ktoré sa snažia obhájiť  pestovanie GM plodín. Na druhej strane existuje množstvo nezaujatých štúdií, ktoré minimálne varujú pred GM plodinami, alebo spochybňujú „štúdie“, ktoré ich obhajujú. Na správnu cestu nás môže nasmerovať aj takzvaný zdravý sedliacky rozum. Ten by sa napríklad začal zaujímať o dôsledky používania a pestovania  GM plodín v praxi, ktorá už trvá desaťročia. Existuje množstvo takýchto dôkazov, ktoré neprekvapivo popierajú tvrdenia o neškodnosti GM plodín a naopak poukazujú na ich veľkú rizikovosť.

streda, 22 január 2014 17:22 Napísal(a) v GM plodiny 5 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

Napokon sa stalo to, čo sa čakalo už dávnejšie: redakčná rada vedeckého časopisu Food and Chemical Toxicology nakonec neodolala enormnému tlaku biotechnologickej loby a Monsanta a v posledný novembrový týždeň oznámila, že dôjde k stiahnutiu široko medializovaného vedeckého článku prof. Gilles-Eric Séraliniho, ktorého výsledky naznačili existenciu veľkých rizík spojených s konzumáciou potravín na báze geneticky modifikovaných plodín (GMP) [1].

streda, 15 január 2014 18:37 Napísal(a) v Štúdie o GMO 5 komentáre