Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

Po niekoľko mesačnom úsilí v zbieraní podpisov by sme vám radi predstavili leták o našej Petícii za zdravé potraviny a Slovensko bez geneticky modifikovaných organizmov. Počas posledných mesiacov sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo podpisov a aj vďaka VAŠEJ iniciatíve sa vytvorilo zatiaľ 36 podpisových miest v 21 mestách po celom Slovensku, pričom tento zoznam sa pravidelne rozširuje, čo nás veľmi teší a začo vám veľmi ďakujeme.

nedeľa, 09 február 2014 09:35 Napísal(a) v GMO 7 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(2 hlasov)

V súvislosti s GMO je patentovanie živých organizmov uvádzané ako jeden z najkontroverznejších aspektov šírenia pestovania geneticky modifikovaných plodín vo svete. Pre širokú verejnosť je to trochu prekvapujúce, ale je to z dôvodu, že podstata a dôsledky patentovania sú väčšinou známe iba úzkemu okruhu odborníkov a podnikateľských kruhov. Ak niekto nezainteresovaný sleduje diskusiu o GMO, predsa len je skôr prirodzene citlivý na argumenty týkajúce sa rizík pre ľudské zdravie, prípadne životné prostredie, pričom právne aspekty daného fenoménu, medzi ktoré patrí i patentovanie, si väčšinou uvedomujú iba osoby, ktorých sa to priamo týka, to znamená výrobcovia GM sadív a poľnohospodári na jednej strane a politici na strane druhej, pretože, ako to uvidíme, patentovanie má priamy dopad na kompetencie štátov v niektorých oblastiach. Vzhľadom na závažnosť dôsledkoch patentovania živých organizmov považujem za užitočné urobiť syntézu základných faktov týkajúcich sa jeho histórie a podstaty.

piatok, 31 január 2014 12:00 Napísal(a) v GMO 3 komentáre
Ohodnotiť túto položku
(3 hlasov)

 

Existuje nespočetné množstvo vedeckých štúdií, ktoré sa snažia obhájiť  pestovanie GM plodín. Na druhej strane existuje množstvo nezaujatých štúdií, ktoré minimálne varujú pred GM plodinami, alebo spochybňujú „štúdie“, ktoré ich obhajujú. Na správnu cestu nás môže nasmerovať aj takzvaný zdravý sedliacky rozum. Ten by sa napríklad začal zaujímať o dôsledky používania a pestovania  GM plodín v praxi, ktorá už trvá desaťročia. Existuje množstvo takýchto dôkazov, ktoré neprekvapivo popierajú tvrdenia o neškodnosti GM plodín a naopak poukazujú na ich veľkú rizikovosť.

streda, 22 január 2014 17:22 Napísal(a) v GM plodiny 6 komentáre